O nás – súčasnosť

 

Oficiálne logo používané od 1.5.2011.

Oficiálne logo používané od 1.5.2011.

 

Ul. Janka Borodáča 5, 08 001 Prešov

 

Folklórny Súbor KARPAŤANIN-senior v súčasností pôsobí pri Ústrednej rade Zväzu Rusínov – Ukrajincov  SR (ďalej  ZRU SR ), ktorá sídli v Prešove   ( Jana Borodáča 5, 08 001 Prešov) a  je zároveň zriaďovateľom súboru.  Predsedom ÚR ZRU SR je Ing. Peter SOKOL, podpredsedami ÚR ZRU SR sú Mgr. Pavol BOGDAN a Mgr.Viktor BANDURČIN. ZRU SR v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou, materiálne a iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. Zväz vytvára podmienky na uplatnenie práv Rusínov-Ukrajincov na historicky daný spôsob života, vlastnú kultúru, používanie materinského jazyka a vlastnú svojbytnosť, napomáha všestrannému rozvoju národnostného školstva, prispieva k zachovávaniu východného cirkevného obradu, vytvára podmienky na zachovanie etnickej identity, konsolidáciu a  rozvoj tejto národnosti,  uplatňuje a ochraňuje národnostné, sociálne a kultúrne záujmy Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky. V súčinnosti so štátnymi orgánmi sa podieľa na zabezpečovaní optimálnych personálnych, inštitucionálnych a materiálnych podmienok a na realizácii všestranného sociálno – ekonomického a kultúrneho rozvoja Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky.

Výkonný výbor:

 

Vedúci súboru :                            Ing. Štefan KARBAČ
Umelecký ved. a tan. pedagóg :  Marek SVÍTOK 
Člen výkonného výboru :             Mgr. Dana KVĚTOŇOVÁ,
Člen výkonného výboru :             PhDr. Magdalena SVATOVÁ
Člen výkonného výboru :

Korepetítor :                                       RsDr. Igor KRETA

DSCF2925

Štefan Karbač

 

 

DSCF0155

František Gaľa

DSCF5764
Magdaléna Svatová
DSCF0145

Marek Svítok

Dana Květoňová

 

Kolektív má v súčasností dve zložky a to tanečnú a spevácku. Tanečnú zložku vedie Marek Svítok a spevácku zložku  Magdaléna Svatová. Celkom nás je  37 aktívnych  členov: V tanečnej zložke pôsobia  : Mgr. Jozef Baloga,  Dušan Fabian, Anna Fecková, JUDr. Ján Gamec, Ladislav

Goban, Anna Gobanová, Alena Haščáková,  Mgr. Mikuláš HORVATH , Ing. Paľo

Hotváth, Margita Horváthová, Bc. Daniela Chovancová, Slavomíra Kacvinská, Milan Kancír, Ing. Štefan Karbač, Mária Karbačová, Alžbeta KLIMKOVÁ, Iveta Klimková, Ing. Peter Kopčík, Miro Korba, Ing.  Svetlana Korbová, RSDr. Igor Kreta, Mgr.  Dana Květoňová, Veronika KUNDEKOVÁ,   Anna Lišivková,  Ing. Ján Micenko, Mgr. Júlia Miženková,  Michal Petrík,  Marek Svítok, Martina Smolejová,  Michal Vojtašek, Danka Triščíková. Spevácku zložku tvoria : PhDr. Tatiana Čekanová, PhDr. Eva Geraková Centeková, Mgr. Jana Hirková, Anna Horváthová, PhDr. Magdaléna Svatová, PaedDr. Ildikó Švidroňová, Daniela Zwiebelová . Folklórny súbor pôsobí od 1.7.2014 ako samostatná organizačná jednotka ÚR ZRUSR. Riadi sa schválenými stanovami. Raz za dva mesiace vedúci súboru zvoláva výkonný výbor, kde sa riešia aktuálne otázky súvisiace s vystúpeniami, stavom vo  finančných prostriedkoch, krojovú výbavu  atď. Priemerný vek členov súboru je 52 rokov.  Súbor tematický čerpá   hlavne z oblasti Starej Ľubovne, Bardejova a Svidníka. Ide o tance  a spevy ktoré reprezentujú zvyky a obyčaje národnostnej menšiny  Rusínov a  Ukrajincov žijúcich na severovýchode Slovenska.

Repertoár:

Májová veselica                                                                                                 

Choreografia: Ján Sekerák,

PaedDr. Peter Begéni

Hudobná úprava: RSDr. Igor Kréta

 

Bajerovský dupaný

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná  úprava: RSDr. Igor Kreta

 

Makovická polka

Choreografia: Michal Džupin

Hudobná úprava :RSDr. Igor Kreta

Svadobný obrázok

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná úprava: Ing. Marián Sirka

Pridanci

Choreografia: Marek Svítok

Hudobná úprava: Ľubo Šebej

Jarabinská kručena

Choreografia: Ján Sekerák

Hudobná úprava: RSDr. Igor Kréta

Akcie:

Karpaťanin vystupuje na rôznych folklórnych a kultúrnych slávnostiach a iných regionálnych akciách. Potešíme aj svadobných hostí  pred radovým tancom  či pri  čepení nevesty, prípadne jubilantov pri okrúhlych narodeninových oslavách. Súbor harmonikou do prevádza RSDr. Igor KRETA a PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ . Na významné folklórne slávností a iné  vystúpenia organizované či už doma  alebo v zahraničí, si súbor prenajíma 5 – 6 člennú cimbalovú skupinu muzikantov.

Priestory na nácviky.:

 

Súbor nacvičuje a pripravuje svoj program a jednotlivé tance v priestoroch, ktoré nám na základe zriaďovateľskej zmluvy poskytujú Ozbrojené sily Slovenskej republiky a to konkrétne Posádkový klub  2. mechanizovanej brigády Prešov.

 

Posádkový klub - sídlo naších nácvikov

Posádkový klub – sídlo našich nácvikov

So zamestnancami posádkového klubu , pani Ivetou Magdovou , Katarínou Pápežovou,  úzko spolupracujeme a spoločne organizujeme a zabezpečujeme kultúrno – spoločenské akcie. Spoločenskú sálu posádkového klubu na naše nácviky máme k dispozícií  každý utorok a štvrtok od 1830 hod. do 2100 hod. Za možnosť vykonávať nácviky v nádherných priestoroch patrí z našej strany Posádkovému klubu Prešov poďakovanie.

Momentka z nácviku

Momentka z nácviku

 

 

 

 

 

Cimbálvá muzika, primáš Ivana SVITEKOVÁ

Cimbalová muzika, primáš Ivana SVÍTKOVÁ

 

 

 

 

 

 

Sídlo našich nácvikov:

Posádkový klub Prešov

Mukačevská 20

080 01 Prešov

Získavanie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky získavame  hlavne svojou činnosťou t. j. z  honorárov za rôzne vystúpenia. Ďalej sú to   2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb,  občasne sponzorské dary od sympatizantov folklóru  a v neposlednom rade členské príspevky od členov súboru. Škoda, že zriaďovateľ podporuje súbor  zväčša iba morálne, čo  v dnešnej dobe je len veľmi malá pomoc. Aj za súčasných finančných suchôt súbor postupne dopĺňa a vymieňa kroje, avšak na opravu cimbalu či basy už nezostáva. Preto sme nesmierne vďační za každý cent.