Čertižňanská svadba

V dňoch 16. mája v Prešove a 17. mája v Čertižnom sme mali tú možnosť spolupracovať, vlastne tak trochu vypomôcť  Hudobno–dramatickému súboru Tarasa Ševčenka z Bratislavy  v predstavení divadelnej hry Čertižňanská svadba.  Autor hry Jurij Augustin Šeregij, scenár a réžia Jaroslav Sisák. Prevažnú časť hry autor venoval svadobným prípravám obradu v danej lokalite, z čoho cítiť nezvyčajnú silu lásky autora k ľudovému umeniu. Hudobno–dramatický súbor T. H. Ševčenka považoval v tejto dobe za mimoriadne dôležité uviesť  na javisku paralelnú existenciu ukrajinskej literárnej reči a rusínskeho nárečia viac ako tolerantne vedľa seba žijúcich národov. Hra má všetky znaky tradičnej ukrajinskej klasiky: dramatický dej, kolorit prostredia, život ľudí spojený so spevom i tancom so „ skrytým „ poučením i „ otvoreným „ pobavením diváka, s cieľom upevniť národné povedomie a vzbudiť  hrdosť nad vlastnými kultúrnymi prejavmi.

Jeden komentár k “Čertižňanská svadba

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>