Petrovany

V Petrovanoch 28. – 29.6.2014 sa konal už 10. Ročník folklórnych dni v Petrovanoch. Veľmi milí festival, organizovaný za účastí domácich FS, skupín a sólistov. Cítili sme sa dobré. Organizácia perfektná. Trochu sme pánu starostovi narobili vrásky, pri našom vystúpení s nami tancovalo aj pódium, no vydržalo.  Vydýchol si pán starosta ale aj my. Ďakujeme.

 

5 komentárov k “Petrovany

  1. Ahojte,mohol by som si povedať, že kašľať na annoymy,ale keby som bol takfd, za ake9ho ma považuje,keby som ryžoval za každfa cenu na fotke1ch,klamal ľuded, kradol,tak by ma to nehnevalo a mal by som to na he1ku Mnohe9 z tfdch starfdch fotiek, ktore9 si uverejňujfa,me1 svojho autora, mnohe9 som videl v mfazeu v Martinea dal som si za nekresťanske9 prachy urobiť ich kf3pie,s tfdm, že ich smiem použiť,no s autorstvom mfazea a konkre9tnych autorov autorov ,Nech sa fotky zverejňujfa,tešia z nich ľudia,no nech sa tešia aj ich autori ,pre ktorfdch to je mnohokre1t jedine9 ocenenie Majka F, to napedsala veľmi pekne a vfdstižne, ale to si treba odžiť ..Dedky ..

Napísať odpoveď pre only been Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>