O nás – súčasnosť

 

Oficiálne logo používané od 1.5.2011.

Oficiálne logo používané od 1.5.2011.

 

Ul. Janka Borodáča 5, 08 001 Prešov

 

Folklórny Súbor KARPAŤANIN-senior v súčasností pôsobí pri Ústrednej rade Zväzu Rusínov – Ukrajincov  SR (ďalej  ZRU SR ), ktorá sídli v Prešove   ( Jana Borodáča 5, 08 001 Prešov) a  je zároveň zriaďovateľom súboru.  Povereným predsedom ÚR ZRU SR je Mgr. Pavol Bogdan, podpredsedami ÚR ZRU SR sú Mgr. Pavol BOGDAN a Mgr.Viktor BANDURČIN. ZRU SR v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou, materiálne a iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. Zväz vytvára podmienky na uplatnenie práv Rusínov-Ukrajincov na historicky daný spôsob života, vlastnú kultúru, používanie materinského jazyka a vlastnú svojbytnosť, napomáha všestrannému rozvoju národnostného školstva, prispieva k zachovávaniu východného cirkevného obradu, vytvára podmienky na zachovanie etnickej identity, konsolidáciu a  rozvoj tejto národnosti,  uplatňuje a ochraňuje národnostné, sociálne a kultúrne záujmy Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky. V súčinnosti so štátnymi orgánmi sa podieľa na zabezpečovaní optimálnych personálnych, inštitucionálnych a materiálnych podmienok a na realizácii všestranného sociálno – ekonomického a kultúrneho rozvoja Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky.

Čítaj celý text »

Rozcvička

Takto a akosi podobne,  každý týždeň, utorok a štvrtok  sa snažíme zdokonaľovať tanečné prvky.  Nie je to ľahké ! Odmenou sú prepotené trička a dobrý pocit, že som nepresedel celý deň doma a možno človek niečo urobil pre svoje zdravie. Samozrejme pre nás chlapov je tu ešte pridaná hodnota a to v podobe lepšieho  vychutnania pivka. Preto ak nie ste „teraz mám na mysli mužov – pretože by sme potrebovali posily“ lenivý príďte medzi nás, radi Vás uvítame. Aby tá rozcvička mala hlavu a pätu, tak o to sa hlavné stará Marek Svitok. Do tanca hrá a niekedy aj zaspieva Igor. Kreta.

Príchod na skúšku

Prísť či neprísť, tak to je každý utorok a štvrtok nejedného z nás otázka. Ako je dobré posedieť, nič nerobiť, len odpočívať. Chvalabohu, zatiaľ vyhrá u väčšiny: IDEM. Naskáčme sa to je pravda, sme tam aj prepotíme trička, niečo aj zabolí,  ale ten pocit po skúške stojí zato. Radi sa zvítavame a o to radšej keď máme dlhšiu dobu pauzu. Presvedčte sa….

História súboru

Juraj Procházka

Juraj Procházka

 

Humenníkovci

Kapela Humenníkovcov, prvý z ľavá primáš Jozef Humenník

 

 

Počiatky folklórneho súboru Karpaťanin sú pevne zviazané s prešovským Ruským domom. V ňom, v samom centre Prešova, našla útulné miesto pre svoje záľuby v speve a tanci študujúca a pracujúca mládež regiónu. Najsamprv, v roku 1959, sa sformovala hudobná skupina Humenníkovcov. O rok neskôr aj tanečná. Zastrešil ju vtedajší Ústredný výbor Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich. Postupom času vznikla aj spevácka zložka, ktorú viedol Štefan Mikita.  Prvým choreografom súboru bol dnes už nebohý Juraj Procházka. Po ňom to boli Ján Sekerák, Peter Konečný, Jozef Dvorščák, Michal Džupin a v súčasnosti Marek Svítok.

  Čítaj celý text »