Čertižňanská svadba

  • Post author:

V dňoch 16. mája v Prešove a 17. mája v Čertižnom sme mali tú možnosť spolupracovať, vlastne tak trochu vypomôcť Hudobno–dramatickému súboru Tarasa Ševčenka z Bratislavy v predstavení divadelnej hry Čertižňanská svadba. Autor hry Jurij Augustin Šeregij, scenár a réžia Jaroslav Sisák. Prevažnú časť hry autor venoval svadobným prípravám obradu v danej lokalite, z čoho cítiť nezvyčajnú silu lásky autora k ľudovému umeniu. Hudobno–dramatický súbor T. H. Ševčenka považoval v tejto dobe za mimoriadne dôležité uviesť na javisku paralelnú existenciu ukrajinskej literárnej reči a rusínskeho nárečia viac ako tolerantne vedľa seba žijúcich národov. Hra má všetky znaky tradičnej ukrajinskej klasiky: dramatický dej, kolorit prostredia, život ľudí spojený so spevom i tancom so „ skrytým „ poučením i „ otvoreným „ pobavením diváka, s cieľom upevniť národné povedomie a vzbudiť hrdosť nad vlastnými kultúrnymi prejavmi.