Petrovsky zvon 2014

Zväz Rusínov Chorvátskej republiky organizoval tento rok už 41. Ročník  Centrálnej manifestácií kultúry Rusínov v Chorvátsku „ Petrovsky zvon 2014 „. Na tento ročník sme boli srdečne pozvaní. Spolu s Mužskou speváckou skupinou  Poľana  z Košíc sme niekoľkokrát vystupovali.  V nedeľu večer 8.6.2014 sme predviedli celovečerný kultúrny program. Chorváti nás privítali veľmi milo. Zabezpečili nám kvalitné ubytovanie v hotely vo Vinkovci. S jedlom veru na nás nešetrili, tak sme sa dobré a kvalitne a veľa najedli, že sme ledva odišli a to ešte na cestu nám pribalili baličky.  Skrátka veľmi štedrá a  úprimná pohostinnosť.

Touto cestou sa chceme ešte raz srdečne poďakovať pánu Zvonku Kostelníkovi ale aj speváckej skupine Poľana, ktorá svojím umením nie raz roztlieskala divákov. Vďaka . Niekoľko záberov  z Chorvátska – viď foto….

Postreh jedného z nás:

Folklórny súbor Karpaťanin-senior po rokoch opakovane v Chorvátsku

 

V dňoch 7.6. – 8.6. 2014  FS Karpaťanin-senior z Prešova po 7. rokoch  sa opäť  zúčastnil na Centrálnej manifestácií kultúry Rusínov v Chorvátsku, blízko mestečka VUKOVAR . Tento festival sa už tradične organizuje v Petrovci po názvom Petrovský zvon 2014. Niektorí členovia terajšieho Karpaťaninu-senior sa zúčastnili už po 2 krát. Pre nových členov to bol nový zážitok vystúpiť v programe nielen doma ale aj za hranicami Slovenská. Už samotná cesta do  Chorvátska bola veselá zábava, pretože náš vedúci Ing. Štefan Karbač prizval k nášmu súboru aj Mužskú spevácku skupinu Poľana pod vedením Jaroslava Dirgu.V takomto zložení speváci z Poľany a tanečníci FS Karpaťanin-senior si  krátili  cestu jednak spevom ale aj  vtipmi.

Po príchode do Chorvátska sme sa najprv ubytovali vo Vinkovci v hoteli „Lady M“  a potom po niekoľkých kilometroch sme dorazili do Petrovca, miesta konania festivalu. Musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapení privítaním organizátormi ich festivalu a samozrejme ich občerstvením a pohostením, čo na Slovensku to nie je takým zvykom.

Dňa 7.6.2014 v ich kultúrnom dome prebiehal Literárno dramatický večer o významných obyvateľoch obce, ktorí sa pričinili o rozvoj a popularizáciu obce. Na ich požiadanie vystúpila iba Mužská spevácka skupina Poľana. V nedeľu 8.6.2014 prebiehal samotný festival za účastí viacerých súborov, kde v ich programe  mal česť vystúpiť aj FS Karpaťanin-senior s tancami zo svojho repertoára a  Mužská spevácka skupina Poľana.

Večer okolo 2100 hod. však FS Karpaťanin-senior sa predstavil už iba sám s celovečerným programom, ktorý bol obohatený tancami  a spevom skupiny Poľana. Program doplnila sólistka  MUDr. Mária Pobehová s krásnym hlasom, čo malo veľký ohlas u publika. Počas večerného vystúpenia zožali potlesk od divákov členovia súboru Karpaťanin-senior ako aj Mužská spevácka skupina Poľana, no tiež sólové vystúpenia MUDr. Márií Pobehovej za doprovodu RSDr. Igora Kretu.

Potlesku sa dostalo aj tanečnému pedagógovi Marekovi Svitkovi pri jeho sólach, ako aj tanečníkovi JUDr. Jánovi Gamcovi, ktorý celý večerný program odtancoval v teplotách z nachladenia.

Samozrejme aj ostatní členovia podali maximálny výkon, čo úžasné publikum  ocenilo počas jednotlivých tancoch a spevov.

Keďže som spomenul naše vystúpenie pred rokmi, bolo to presne 27.5.2007. Naše naše večerné vystúpenie, tak ako som už vyššie uviedol bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Záver nášho vystúpenia bol veľmi dojemný a krásny. Boli sme vďační za možnosť zúčastniť sa medzi milovníkmi kultúry národa žijucého v Petrovci a okolí,

FS Karpaťanin-senior a Mužská spevácka  skupina Poľana z Petrovca odchádzali s príjemnými pocitmi, pretože mohli prezentovať v Chorvátsku, Petrovci ich kultúru v tanci a speve.

JUDR. Ján Gamec

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>